Zakażenie glista

Zakażenie glista

Pierwszymi objawami zakażenia glistnicą bywają objawy ze strony narządu oddechowego, np. zapalenie płuc, nieżyty oskrzeli. Większa ilość glist, najczęściej zwinięta w kłębek, może doprowadzić do niedrożności jelit, co wymaga już interwencji chirurga. Bywają również przypadki zatkania przez glistę przewodów żółciowych, które prowadzą do żółtaczki mechanicznej. Pod wpływem zmian środowiskowych może nastąpić uaktywnienie żywotności glist, które podczas wędrówki w kierunku górnego odcinka przewodu pokarmowego dostać się mogą do przewodów żółciowych, wątroby, przewodu trzustkowego, oskrzeli, nozdrzy. Rozlane zapalenie otrzewnej i ropne zapalenie opłucnej należą do ciężkich powikłań glistnicy, nierzadko śmiertelnych. Obok mechanicznego i drażniącego działania na tkanki gospodarza, powodującego stany zapalne o różnym stopniu nasilenia, działanie toksyczne glist może spowodować czasami następujące objawy: bladość, obrzęk twarzy, napady gorączki, wysypki uczuleniowe, bezsenność, znaczną pobudliwość nerwową, drgawki. Glistnica wpływa szczególnie niekorzystnie na rozwijający się ustrój dziecięcy, powoduje m.in. bladość, podkrążone oczy, wypieki na policzkach, brak apetytu, osłabienie, nudności, wymioty, rozdrażnienie, ssanie w dołku sercowym, wzdęcia brzucha. W nocy dzieci zgrzytają zębami, ślinią się, śpią niespokojnie. U zakażonych glistami dzieci może nastąpić zahamowanie wzrostu.

Zaburzenia metabolizmu

Zaburzenia metabolizmu

W zaburzeniach metabolizmu wapniowofosforowego, z jakimi mamy do czynienia w takich chorobach kości, jak: krzywica, osteomalacja, osteoporoza, choroba Pageta, stosuje się leki wpływające na ten metabolizm: wapń, witaminę D3, fluorek sodowy (Fluossen), a ostatnio też kalcytoninę. Ogromne znaczenie w przewlekłych chorobach układu ruchu ma kinezyterapia. Ma ona na celu zapobieganie zniekształceniom, przykurczom i zanikom mięśniowym i zwalczanie zniekształceń już istniejących. O ile w najostrzejszych stanach zapalnych celowe jest właściwe ułożenie, a czasem nawet krótkotrwałe (!). unieruchomienie, o tyle po opanowaniu silnego bólu i zapalenia wskazane staje się leczenie ruchem. Są to wprowadzane kolejno i odpowiednio dawkowane ruchy bierne, ruchy czynne wspomagane, ruchy w odciążeniu i wreszcie — z obciążeniem. Są to, jednym słowem, różne odmiany gimnastyki leczniczej, indywidualnej lub zbiorowej. Specjalną formą gimnastyki są ćwiczenia w wodzie,, gdzie występuje odciążenie zgodnie z prawem Archimedesa. Środkami wspomagającymi ćwiczenia ruchowe lub ułatwiającymi je są masaże i zabiegi fizykoterapeutyczne, których głównym komponentem są rozmaite formy działania ciepła. Wykorzystane też może być działanie prądów pobudzających mięśnie i działanie przeciwbólowe ultradźwięków.

Zaburzenia emocji

Zaburzenia emocji

Inną cechą stanowiącą o różnicy pomiędzy zachowaniem psychotycznym a neurotycznym i normalnym jest przesadna i nieadekwatna emocjonalność psychotyczna. Psychotyk jest albo zbyt szczęśliwy, albo zbyt smutny, zbyt optymistyczny lub zbyt pesymistyczny, zbyt poirytowany lub zbyt spokojny. To, które emocje będą dominować w danym przypadku, zależy od rodzaju psychozy, na jaką cierpi chory, oraz od etapu zaawansowania tej psychozy. Psychozy, podobnie jak nerwice, przyjmują wiele postaci, które przechodzą jedna w drugą i nakładają się na siebie. Opisujemy je jako odrębne jednostki chorobowe wyłącznie dla jasności wykładu. Niektóre psychozy, tak jak i wszystkie nerwice, spowodowane są często czynnikami psychologicznymi. W układzie nerwowym chorego nie stwierdza się żadnych zmian. Wszystko, co można stwierdzić, to że osobowość nie funkcjonuje we właściwy sposób. Dlatego takie psychozy nazywamy psychozami funkcjonalnymi. U niektórych psychotyków następują zmiany fizyczne i tzw. defekty. Mamy wówczas do czynienia z psychozami organicznymi. Psychozy organiczne przypisuje się wielu rozmaitym przyczynom, np. wrodzonym defektom mózgu, infekcjom mózgu, zatruciom, urazom głowy, zaburzeniom krążenia, atakom apopleksji, zmianom towarzyszącym rozwojowi i starzeniu się, guzom i nowotworom oraz nieznanym przyczynom fizjologicznym.

Włośnica

Włośnica

Tę odzwierzęcą chorobę pasożytniczą wywołuje larwa włośnią, znajdująca się najczęściej w mięsie wieprzowym. Człowiek zaraża się po spożyciu niedostatecznie długo gotowanego lub tylko wędzonego mięsa świń lub innego zwierzęcia (np. dzika), zawierającego otorbione larwy włośnią. Uwolnione z torebek larwy przedostają się do dwunastnicy i jelita cienkiego. Po osiągnięciu pełnej dojrzałości płciowej (24—72 godziny) zapłodnione samice rodzą żywe larwy (4—5 dzień zarażenia), które za pośrednictwem krwi lub naczyń chłonnych przedostają się do różnych narządów (najczęściej do mięśni) i tam otorbiają się (12—15 dzień). Do rozprzestrzeniania się włośnicy przyczyniają się zwierzęta domowe i dzikie (świnie, psy, koty, szczury, zwierzęta futerkowe oraz dziki, wilki, lisy, niektóre ptaki). Okres wylęgania wynosi zazwyczaj około 15 dni, przy czym im jest on krótszy, tym jest cięższy przebieg kliniczny choroby. W okresie wstępnym chory człowiek może narzekać na brak apetytu, na wzdęcia i pobolewanie brzucha, biegunkę, rzadziej odczuwa nudności i wymioty. Początek włośnicy może być nagły, charakteryzujący się bólem głowy, ogólnym rozbiciem, dreszczami, temperaturą ciała do 40°C.

Wchłanianie cholesterolu

Wchłanianie cholesterolu

Cholesterol pokarmowy wchłania się tak samo jak endogenny w jelicie cienkim. Pojemność resorpcyjna dla tego związku wynosi około 2 g na dobę. Deestryfikowany cholesterol zostaje włączony do miceli żółcianowych i wchłonięty. Z kolei zostaje powtórnie estryfikowany (w 60—709/o) i odbywa taką samą cyrkulację przez wątrobę, jak żółciany. W ten sam .sposób wchłaniają się witamina K, glikozydy naparstnicy i hormony steroidowe. Kwas foliowy i witamina C wchłaniają się w górnej części jelita cienkiego. Żelazo wchłania się czynnie i to już głównie w dwunastnicy. Błona śluzowa wykazuje zdolność magazynowania go i to zarówno w postaci dwu- jak i trójwartościowej. Postać trójwartościowa związku jest magazynowana, przemiana jej odbywa się trudniej i wolniej. W jelicie czczym czynnie wchłaniają się jony wodorowęglanowe, a biernie jony chlorkowe. W jelicie biodrowym jony chlorkowe są wchłaniane czynnie, a wodorowęglanowe są wydalane do jelita. Wapń resorbowany jest w jelicie czczym. Sód i woda dzięki porom w błonie komórkowej enterocytów dyfundują bardzo łatwo i dążą do wyrównania i utrzymania ciśnienia izomolalnego (izoosmotycznego) w treści jelita czczego. Poza tym wchłanianie sodu jest częściowo związane z resorpcją glukozy i aminokwasów.