Zespół Sjorgena

Zespół Sjorgena

Niekiedy seropozytywnemu zapaleniu stawów towarzyszy tzw. zespół suchości. Jest on następstwem autoimmunologicznego procesu uszkadzającego funkcję (i strukturę) gruczołów wytwarzających łzy, soki trawienne i wydzielinę dróg rodnych. Głównymi objawami są: niewydzielanie łez, co prowadzi do poważnego uszkodzenia rogówek i spojówek, keiatoconiunctivitis sicca i niewydzielanie śliny, co stwarza trudności żucia i połykania pokarmów i prowadzi do zapalenia błony śluzowej jamy ustnej. Zespół suchości nie zawsze idzie w parze z zapaleniem stawów, niekiedy występuje jako zjawisko odosobnione, ale także w tych przypadkach miano testu Waalera-Rosego jest z reguły wysokie. Poza tym zespół suchości może towarzyszyć toczniowi układowemu i innym kolagenozom, a nawet białaczce i nowotworom układu limforetykularnego. Z tego powodu pojęcie zespołu Sjogrena wykracza poza „powikłanie reumatoidalnego zapalenia stawów”. Jak dotąd nie ma skutecznego sposobu zwalczania zespołu suchości. Zaleca się bardzo częste picie płynów i płukanie jamy ustnej oraz częste zakraplanie do worków spojówkowych 0,5% metylocelulozy w fizjologicznym roztworze soli.