Zmiany kostne

Zmiany kostne

W postaciach czysto kostnych zmiany rozwijają się nieraz symetrycznie i dają o sobie znać miejscowym bólem, zniekształceniem zarysu kości lub złamaniem. Najczęściej zajęte są kości długie kończyn dolnych. Dochodzić może do wygięcia ud w kształcie pastorału. Zmiany w czaszce przypominają chorobę Pageta. Rozrost następuje najczęściej w okresie okołopokwitaniowym, potem następuje stabilizacja. Powikłaniem mogą być złamania, ucisk na nerwy, powstanie krwiaka wewnątrz torbieli, zezłośliwienie procesu. W zespole Albiighta zmiany kostne są zwykle jednostronne. Zmiany skórne w postaci plam o barwie kawy z mlekiem występują zwykle jednostronnie, często w sąsiedztwie zmian kostnych. U obu płci stwierdza się w pierwszym okresie dzieciństwa przyspieszony wzrost szkieletu. U dziewczynek dochodzi do bardzo wczesnego pojawienia się miesiączek i drugorzędnych cech płciowych. W tym momencie wzrost zatrzymuje się. Czasem występują równocześnie inne zaburzenia (nadczynność tarczycy, akromegalia, zespół Turnera — patrz odnośne rozdziały). Niekiedy mogą być też zaburzenia psychiczne.