Zwłóknienie płuc

Zwłóknienie płuc

Wyraża się przewlekłym rozlanym rozrostem włóknistej między pęcherzykowej tkanki płuc. Stan taki prowadzi do ucisku, a nawet zniszczenia pęcherzyków płucnych, co znacznie upośledza oddychanie. Przebiegające w tkance między pęcherzykowej drobne naczynia krwionośne ulegają uszkodzeniu w procesie włóknienia, stając się wówczas przeszkodą w pracy serca, co prowadzi w konsekwencji do niewydolności krążenia, tzw. zespołu serca płucnego. Uszkodzone płuca nie są w stanie dostarczyć organizmowi dostatecznej ilości tlenu, co tłumaczy pojawienie się sinicy oraz silnej duszności. Duszność ta początkowo występująca po większym wysiłku fizycznym stopniowo nasila się, uniemożliwiając pacjentowi wykonywanie normalnych czynności życiowych. Duszności tej towarzyszy suchy i męczący kaszel. Leczenie choroby wymaga stałej opieki lekarskiej i systematycznego zażywania przepisanych leków. Podczas leczenia choroby należy unikać przeziębień oraz większych wysiłków fizycznych, porzucić palenie papierosów oraz picie alkoholu. Najskutecznieszą metodą zwalczania zwłóknienia płuc jest zapobieganie jego powstawaniu, czyli przede wszystkim wczesne i staranne leczenie chorób doprowadzających do rozwoju zwłóknienia. Pył rolniczy, obok działania drażniącego na drogi oddechowe, może u niektórych osób działać uczulająco i wywołać astmę oskrzelową.